ลักษณะเฉพาะของวงโคจรลักษณะเฉพาะของวงโคจร

ระยะจุดไกลดวงอาทิตย์ที่สุด: 249,228,730 กม.
1.665 991 16
หน่วยดาราศาสตร์

ระยะจุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด: 206,644,545 กม.
1.381 333 46
หน่วยดาราศาสตร์


 ส้นรอบวง
ของวงโคจร:
1.429 เทระเมตร
9.553
หน่วยดาราศาสตร์


 คาบซินอดิก: 779.96 วัน


 อัตราเร็วสูงสุด
ในวงโคจร:
26.499 กม./วินาที

อัตราเร็วต่ำสุด
ในวงโคจร:
21.972 กม./วินาที

 ความเอียง: 1.85061°
(5.65°; กับศูนย์สูตร
ดวงอาทิตย์)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น